sologan

Trang chủGiới thiệuDịch vụTiêu điểmHội thảo IRĐội ngũ tư vấnKhách hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Quý Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Quý Doanh nghiệp trong thời gian tới.

 Thông qua BCTN, Quý Doanh nghiệp sẽ:

·         Thể hiện sự minh bạch trong cung cấp thông tin đến Cộng đồng các nhà đầu tư.

·         Thể hiện trách nhiệm của mình với Cổ đông hiện hữu.

·         Thu hút sự quan tâm của các tổ chức đầu tư, nhà đầu tư cá nhân mới,…

Ngoài nội dung đầy đủ và thông tin minh bạch, sáng tạo trong bố cục để chuyển tải hiệu quả các các thông điệp về phân tích, đánh giá cũng như tạo ấn tượng trong thiết kế để thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối cũng là một công tác chuẩn bị khá quan trọng trong việc xây dựng Báo cáo thường niên. Nó thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết, quan tâm và đầu tư đúng mức của doanh nghiệp trong công tác quan hệ với nhà đầu tư (Investor Relations).

Một số nội dung BCTN mà Quý Doanh nghiệp cần phải có trong BCTN của mình:

·         Tóm lược về Công ty, Mục tiêu và Chiến lược phát triển.

·         Báo cáo của Hội đồng Quản trị bao gồm:

o        Đánh giá tóm lược tình hình hoạt động trong năm; tình hình thực hiện so với kế hoạch; những thay đổi chủ yếu trong năm.

o        Bình luận về các rủi ro lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

o        Công bố những triển vọng kinh doanh và kế hoạch của doanh nghiệp trong thời gian tới.

·         Báo cáo của Ban Giám đốc:

o        Tình hình tài chính.

o        Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh.

o        Những tiến bộ đã đạt được.

·         Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán thuộc danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận.

·         Bản giải trình báo cáo tài chính.

o        Kiểm toán độc lập.

o        Kiểm toán nội bộ.

·         Các công ty con và công ty liên quan.

·         Tổ chức và nhân sự.

·         Thông tin về cổ đông và Quản trị công ty:

o        Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

o        Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

o        Các dữ liệu thống kê về cổ đông.

·         Các thông tin khác: Vietstock sẽ tư vấn cho Quý doanh nghiệp những thông tin nên đưa vào thêm trong BCTN để truyền tải được thông điệp xuyên suốt của BCTN.

  1. Thế mạnh của Vietstock:

·         Là tổ chức hàng đầu trong cung cấp thông tin tài chính – chứng khoán, đồng hành với thị trường từ những ngày đầu thành lập.

·         Tập hợp những chuyên gia, chuyên viên am hiểu về thị trường, hoạt động của Doanh nghiệp và tâm lý của Cộng đồng đầu tư, qua đó tư vấn cho Quý Doanh nghiệp nên nhấn mạnh nội dung gì trong BCTN của mình nhằm thu hút sự quan tâm của Cộng đồng đầu tư đối với BCTN, với Doanh nghiệp và cổ phiếu của Doanh nghiệp.

·         Có đội ngũ thiết kế riêng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, dễ dàng trong việc nắm bắt ý tưởng và thể hiện thành chủ đề xuyên suốt trong BCTN.

·         Đến với Vietstock, BCTN của Quý Doanh nghiệp không chỉ là một “Bản cung cấp thông tin” đơn thuần mà thể hiện được tầm nhìn phát triển của Quý Doanh nghiệp và thông điệp muốn gửi đến cho Cộng đồng đầu tư cũng như những nội dung trọng yếu cần nhấn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

·         Có đội ngũ biên tập viên Tiếng Anh.

  1. Thông tin liên hệ:

·         Phòng Kinh doanh

·         Tel: 08 3848 7238 (112-115) – Fax: 08 3848 7237

·         Email: kinhdoanh@vietstock.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Doanh nghiệp

Print page

Go to Top

Facebook

Twister

Google

47/25A Đường Số 61, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Tel : (08) 3848 7238  |  Fax: (08) 3848 7237

© 2020